Förnybar teknik

Utvecklingen av nya tekniker för att utnyttja naturresurser och omvandla dem till energi har ökat avsevärt under de senaste åren. Denna övergång till hållbar energi har påverkat den inhemska värmeindustrin och alternativa sätt att värma hemmet ökar i popularitet. Fernox har spelat en viktig roll för att säkerställa framgången för förnybar vattenburen centralvärmeteknik genom att utveckla nästa generations vattenreningsprodukter. Dessa produkter skyddar hårdvaran i solvärme- och värmepumpsystem genom att erbjuda fullt skydd mot korrosion, kalkavlagring och mikrobakteriell förorening samt erbjuda förbättrade värmeöverföringsegenskaper.

Country