Utrustning

Fernox tillhandahåller ett sortiment av utrustning för att hjälpa till att rengöra, dosera och skydda värmesystem. Sortimentet består av både magnetiska och elektrolytiska kalkreducerande produkter samt maskiner för högtrycksspolning som möter marknadens krav, bästa praxis och lagstiftningskrav.

Country