Rengöringsmedel

Rengöring spelar en avgörande roll när det gäller att återställa energieffektiviteten hos befintliga centralvärmesystem. På samma sätt optimerar avlägsnandet av installationsrester, lödning och flödesrester från nya installationer ett systems prestanda och förlänger värmepannans livslängd.

Cleaner F3 10L

En universal rengörare som är designat för användning i lätta kommersiella och VVS-värme- och kylsystem, Cleaner F3 kan användas för rengöring av nya system innan

View Product »

Cleaner F3 500ml

F3 rengöringsmedel är ett effektivt, universellt pH-neutralt, skumfritt flytande rengöringsmedel, som avlägsnar slam, beläggning och skräp från befintliga centralvärmesystem för att återställa värmeeffektivitet och åtgärdar

View Product »

Cleaner F3 Express 400ml

F3 rengöringsmedel är ett effektivt, universellt pH-neutralt, skumfritt rengöringsmedel, som avlägsnar slam, beläggning och skräp från befintliga centralvärmesystem för att återställa värmeeffektivitet och åtgärdar oljud

View Product »

DS40 Descaler & Cleaner 2kg

DS40 Avkalkningsmedel och rengöringsmedel är ett snabbverkande citronsyrabaserat rengöringsmedel som är utformat för att avlägsna kalk, magnetit eller svart slam och andra systemföroreningar. Perfekt för

View Product »

Country