Förnybar teknologi

Heat Pump HP-15 20 litre

En giftfri, hämmande värmeöverföringsvätska som är färdig att användas för luft- och markvärmepumpar. Denna produkt är utformad att skydda mot korrosion, kalk och bakteriell kontaminering,

View Product »

Heat Pump HP-15c 25 Litre

En giftfri, koncentrerad värmeöverföringsvätska för luft- och markvärmepumpar. Denna produkt är utformad för att skydda mot korrosion, kalk och bakteriell kontaminering, samt frostskydd från -14

View Product »

Country