Läckagetätningar

Tryckförlust i ett centralvärmesystem beror ofta på små läckor, droppande fogar eller gropar som produceras till följd av inre korrosion i systemet. Notoriskt svåra att hitta och täta i svårtillgängliga utrymmen, en intern läckagetätare kan effektivt söka upp och försegla mikroskopiska hål.

Leak Sealer F4 10L

Leak Sealer F4 är en intern läckagetätning som utvecklats för att användas i VVS och lätta kommersiella värme-och-kylningssystem för tätning av små, svåråtkomliga läckor som

View Product »

Leak Sealer F4 500ml

Leak Sealer F4 är en intern läckagetätning som utvecklats för att användas i hela centralvärmesystem för tätning av små, svåråtkomliga läckor som kan orsaka tryckförlust

View Product »

Country