Cleaner F3 10L

Produktkod: 62555

En universal rengörare som är designat för användning i lätta kommersiella och VVS-värme- och kylsystem, Cleaner F3 kan användas för rengöring av nya system innan de sätts i drift, borttagande av flussmedelsrester, olja/fett och annat installationsskräp. Cleaner F3 kan också användas för att avlägsna slam, kalk eller annat cirkulerande skräp i nuvarande kontaminerade system, vilket förbättrar effektiviteten och förhindrar skador på komponenter i systemet. Detta högpresterande, snabbverkande rengöringsmedel är kompatibelt med alla metaller och material som vanligtvis används i värme- och kylsystem, inklusive stål och aluminium. En 10 liters produkt kan behandla upp till ett 2000 liters system med en dosering av 0,5%.

  • Universal, pH-neutral rengörare för rengöring av nya system innan de sätts i drift och existerande VVS och lätta kommersiella värmesystem
  • Speciellt framtagen för att ta bort marknadsledande fluss, oljor, fett, järnoxider och annat systemskräp snabbt och effektivt
  • Rekommenderas att lämnas i systemet för upp till en vecka under driftförhållanden
  • Hämmat rengöringsmedel som är designat för att skydda systemet under rengöring
  • Innehåller snabbverkande dispergeringsmedelsteknologi som är lämpad för alla typer av vatten i ett system: hårt, mjukt, artificiellt uppmjukat och avmineraliserat vatten
  • En formel som inte skummar vilket gör den enklare att få ut ur systemet när det använts, vilket sparar tid på plats
Tillämpning, montering och dosering

För optimala resultat bör hela systemet kunna tömmas helt. Cleaner F3 ska doseras med en koncentration av 0,5 %. Produkten kan introduceras till systemet via en lämplig punkt, som en doseringsport. För rengöring före driftsättning, cirkulera Cleaner F3 i systemet under minst en timme vid normal driftstemperatur. För att avlägsna slam från befintliga system, cirkulera under normala driftsförhållanden, i upp till 7 dagar tills acceptabelt flöde i systemet har uppnåtts. Ytterligare/upprepad tillsättning av Cleaner F3 kan vara nödvändigt om systemet har mycket slam. Töm och spola med kallt vatten tills vattnet är klart och Cleaner F3 har sköljts ur systemet. Tillsätt slutligen en lämplig Fernox-hämmare som Protector F1 för att förhindra ytterligare korrosionsskador och avlagringar.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Cleaner F3 levereras i 10-liters behållare. Fernox Cleaner F3 ​klassificeras som icke-farlig, men som med alla kemikalier: Håll utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Färg: Bärnsten
Lukt: Svagt aromatisk
Form: Vätska
pH (konc): 6,6
pH (vid användning) 6,5 – 7,7
SG: 1,116 vid 20°C

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
62555
205 × 230 × 310 mm
5014551625556
310 x 230 x 205 mm

Country