Cleaner F3 Express 400ml

Produktkod: 62448

F3 rengöringsmedel är ett effektivt, universellt pH-neutralt, skumfritt rengöringsmedel, som avlägsnar slam, beläggning och skräp från befintliga centralvärmesystem för att återställa värmeeffektivitet och åtgärdar oljud från värmepannan. Vid driftsättning av nya system i enlighet med lokala föreskrifter och bästa praxis, F3 rengöringsmedel är idealisk för att avlägsna flussmedel och andra installationsrester vilket bidrar till att förlänga livslängden hos värmepannan och systemets effektivitet. Fernox Express-serien använder Barrier Pressure Pack-teknik och tryckluft för att sprida produkten, vilket gör hela sortimentet icke-brandfarligt. Drivmedlet (tryckluft) blandas inte med den aktiva produkten så det finns ingen risk för luft tränger in i systemet, vilket annars skulle kunna påskynda framtida risk för korrosion.

  • Snabbt och bekvämt att använda – doseras på 30 sekunder – systemet behöver inte tömmas
  • Neutral universalrengöring för driftsättning av nya och befintliga värmesystem
  • Vid användning i kombination med Protector F1 kan gasbesparingar på upp till 15% göras varje gång du värmer ditt rum
  • En 400 ml, 100% återvinningsbar behållare behandlar upp till 130 liter av systemvatten (16 radiatorer) och motsvarande 250 m2 golvvärmesystem.
  • Kompatibel med alla typer av metall och material, inklusive aluminium
  • pH-neutral, ofarlig och miljövänlig formulering – tillsätts via en radiator, handdukstork, fyllningsslinga eller TF1 systemfilter
Tillämpning, montering och dosering

Cleaner F3 Express skyddar ett stort system (130 liter eller upp till 16 enkla radiatorer) och kan tillsättas direkt i en luftventil, påfyllningsslinga
i systemet, eller via ett TF1-filter med lämplig adapter som medföljer produkten. Det tar mindre än 30 sekunder att dosera systemet med Fernox Express utan att behöva tömma hela systemet, vilket sparar tid på plats. Vid dosering via ett TF1 Filter, ska filtret tömmas på uppsamlade föroreningar före behandling med produkten. Ytterligare/ upprepade tillsättning av Cleaner F3 Express kan vara nödvändigt för större system, eller om systemen är kraftigt igenslammade.

Fernox Cleaner F3 Express kan även användas tillsammans med högtrycksspolning. I detta fall hänvisas till tillverkarens instruktioner. Vid användning av Cleaner F3 Express med högtrycksspolning bör rengöringen kunna slutföras inom en timme. Använd dynamisk spolning med vanligt vatten tills vattnet är klart, provning med en TDS-mätare för att säkerställa noggrann spolning. Återfyll systemet med en lämplig Fernox Protector för långvarigt skydd mot korrosion och kalk. För indirekta cylindrar med enkel matning, måste t.ex. ‘Primatic’ eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas.

Först, töm och fyll på hela systemet med vanligt vatten. För optimala resultat bör hela systemet, inklusive droppmatade radiatorer, där de finns monterade, kunna tömmas helt. Helst bör fullt öppnade ventiler med slangkontakter tillhandahållas tillfälligt för detta ändamål. Motoriserade och termostatstyrda ventiler måste ställas in så att ingen del av systemet stängs av under rengöring eller spolning. Utsläpp måste ske till avloppet och inte till ytvattnet. För öppna ventilerade system, tillsätt Fernox Cleaner F3 Express via huvudtanken. För förseglade system, tillsätt via en radiator med en Fernox-injektor. Vid rengöring av befintliga system bör slam och skräp spridas i minst en timme vid normal driftstemperatur. Men för att ta bort järnoxid och kalkavlagringar, kan rengöringstiden förlängas till upp till en vecka under den normala uppvärmningscykeln. Om en radiator fortfarande har en kall fläck efter en timme, öka flödet genom radiatorn genom att stänga ventilerna på de andra radiatorerna.

En ytterligare eller upprepad dos av Cleaner F3 Express kan i vissa fall vara nödvändig. Töm och spola systemet noggrant för att ta avlägsna rengöringskemikalier och skräp. Minst tre fullständiga vattenbyten kommer sannolikt att krävas. Detta är en viktig del av rengöringsprocessen och måste utföras korrekt. Använd en testmätare som Fernox TDS-mätaren för att säkerställa att helt upplösta fasta ämnen har avlägsnats på ett tillfredsställande sätt.

Systemet kan anses vara noggrant spolat när systemets vattenvärde ligger inom 10% av värdet för ledningsvattnet. Skillnader över 10% innebär att betydande rester från rengöringen är kvar i systemet och att ytterligare spolning krävs. Om dessa inte avlägsnas kommer det att främja korrosion och försämra rengöringsprocessen.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Cleaner F3 Express levereras i 400ml aerosolburkar med universell applicering.

Fernox Cleaner F3 Express klassificeras som icke-farligt, men som med alla kemikalier, förvaras utom räckhåll för barn. Vid kontakt med hud eller ögon; skölj genast med mycket vatten. Använd lämpliga handskar.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Färg: Bärnsten
Lukt: Svagt aromatisk
Form: Vätska
pH (konc): 6,4
pH (vid användning) 6,5 – 7,7
SG: 1,182 vid 20°C

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
62448
95 × 66 × 218 mm
5014551624481
241 x 178 x 339 mm
050145510019304

Country