DS40 Descaler & Cleaner 2kg

Produktkod: 62485

DS40 Avkalkningsmedel och rengöringsmedel är ett snabbverkande citronsyrabaserat rengöringsmedel som är utformat för att avlägsna kalk, magnetit eller svart slam och andra systemföroreningar. Perfekt för användning vid högtrycksspolning, det kan även användas för att avkalka en värmeväxlare eller pannkomponent separat. Levereras med en flytande neutraliseringsprodukt.

  • Tar snabbt bort kalkavlagringar, svart slam och andra avlagringar
  • Återställer cirkulationen och förbättrar värmeeffektiviteten
  • Fritt flödande pulver för enkel användning med högtrycksspolning, tillsättning via F&E-tank eller lämplig doseringspunkt
  • Blir gul när produkten är slut – vätskeneutralisering levereras med produkt
  • Kompatibel med alla blandade metallsystem, inklusive aluminium
  • Bekvämt att använda vätskeneutralisering som levereras med produkt
Tillämpning, montering och dosering

För detaljerade instruktioner om rengöring av centralvärmesystem med DS40 avkalkningsmedel och rengöringsmedel, se bruksanvisning. Produkten kan tillsättas som ett fritt flödande pulver direkt i en enhet för högtrycksspolning. Alternativt kan produkten genom att först upplösas i varmt vatten, sedan appliceras via F&E-tanken, eller i ett förseglat system, via ett lämpligt doseringskärl till en radiator. En förpackning (2 kg) räcker vanligtvis för att rengöra ett typiskt centralvärmesystem. För större system och kraftigt kalkdrabbade eller igenslammade system kan ytterligare pulver behöva tillsättas. Under den tidiga delen av rengöringen indikerar en färgförändring (rödgul) att produkten är slut och att mer pulver behöver tillsättas. När rengöringen är slutförd tillsätter du till flaskan med neutraliseringsmedel tills lösningen blir gul. Om vattnet fortfarande är rött måste mer neutraliseringsmedel tillsättas. Om den medföljande flaskan inte räcker kan ytterligare neutraliseringsmedel köpas från Fernox-återförsäljare. Systemet måste tömmas och spolas flera gånger med färskvatten tills vattnet som rinner ut i avloppet är klart. Efter det slutliga tömningen rekommenderas att hämmare tillsätts Fernox Protector F1. Ej för användning i indirekta cylindrar med enkel matning, t.ex. ‘Primatic’ eller liknande.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox DS40 Avkalkning och Rengöringsmedel levereras i 2 kg behållare som ett 2-delat system, ett 1,5 kg paket DS40 Avkalkning och Rengöringsmedel och en 500 ml förpackning med neutraliseringsmedel.

Fernox DS40 avkalkningsmedel och rengöringsmedel klassificeras som ett allvarligt ögonirriterande medel, därför bör lämplig försiktighet iakttas vid användning av produkten. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Håll utom räckhåll för barn.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

DS40 Avkalkning och rengöringsmedel
Färg: Röd
Lukt: Svag (i lösning)
Form: Pulver
pH: 2-3 (2 % w/w lösning)
SG: ej tillämpligt

Systemneutralisering
Färg: Färglöst
Lukt: Ammoniak (svag)
Form: Vätska
pH: 11,0 (5% w/w lösning)
SG: 1,12

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
62485
5014551624856
x x mm

Country