Heat Pump HP-15 20 litre

Produktkod: 59044

En giftfri, hämmande värmeöverföringsvätska som är färdig att användas för luft- och markvärmepumpar. Denna produkt är utformad att skydda mot korrosion, kalk och bakteriell kontaminering, samt frostskydd upp till -15°C.

  • Värmeöverföringsvätska som är färdig att användas och lämplig för användning i luft- och markvärmepumpar
  • Tillhandahåller frostskydd till -15°C
  • Skyddar mot korrosion, kalk och bakteriell kontamination
  • Högpresterande, giftfri formulering
  • Kompatibel med alla material som normalt finns i värmepumpsystem
  • pH-stabil produkt
Tillämpning, montering och dosering

Fernox HP-15 är redo att användas. Späd inte ut. Fernox HP-15 tillhandahåller frostskydd till -15°C. Befintliga värmesystem bör rengöras från slam- och kalkavlagringar med en lämplig Fernox Cleaner innan tillsättning av Fernox HP-15.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox HP-15 levereras i 25-liters fat.

Håll utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. Mer information finns i säkerhetsdatabladet.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Sammansättning: En vattenlösning bestående av monopropylenglykol med specifikt formulerade hämmare, stabilisatorer och biocider.
Lukt: Egenskaper
Form: Vätska
Utseende: Röd vätska
S.G.: 1,03pH: 7,4
Kokpunkt: 101-105 grad C
Vattenhalt: 65-70 %

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
59044
250 × 280 × 445 mm
5014551590441
0 x 0 x 0 mm
Density Temperature
Frost Protection
Specific Heat Temperature
Viscosity Temperature

Country