Heat Pump HP-15c 25 Litre

Produktkod: 59049

En giftfri, koncentrerad värmeöverföringsvätska för luft- och markvärmepumpar. Denna produkt är utformad för att skydda mot korrosion, kalk och bakteriell kontaminering, samt frostskydd från -14 till -34°C.

  • Koncentrerad värmeöverföringsvätska lämplig för användning i luft- och markvärmepumpar
  • Frostskydd från -14°C till -34°C
  • Giftfri
  • Kompatibel med alla material som normalt finns i värmepumpar
  • pH-stabil

Tillämpning, montering och dosering

Späd före användning med nätvatten. För att uppnå adekvat skydd mot korrosion och biocider, den lägsta koncentrationen “vid användning” för produkten är 33 %. Maximal koncentration ”vid användning” är 50 %. Vid utspädning ger Fernox HP-15c frostskydd enligt tabellen nedan.

Koncentration 33 % 40 % 50 %

Frostskydd -14°C -22°C -34°C

Nivåer av frostskydd kan kontrolleras med en Fernox refraktometer. Befintliga värmesystem bör rengöras från slam- och kalkavlagringar med en lämplig Fernox Cleaner innan Fernox HP-15c tillsätts.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox HP-15c levereras i 25-liters fat.

Håll utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. Mer information finns i säkerhetsdatabladet.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Sammansättning: En vattenlösning bestående av monopropylenglykol med specifikt formulerade hämmare, stabilisatorer och biocider.
Lukt: Lätt
Form: Vätska
Utseende: Röd vätska
S.G.: 1,04
pH: 7,7

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
59049
250 × 280 × 445 mm
5014551590496
0 x 0 x 0 mm
Density Temperature
Frost Protection
Specific Heat Temperature
Viscosity Temperature

Country