Leak Sealer F4 10L

Produktkod: 62556

Leak Sealer F4 är en intern läckagetätning som utvecklats för att användas i VVS och lätta kommersiella värme-och-kylningssystem för tätning av små, svåråtkomliga läckor som kan orsaka tryckförlust och haveri av värmepannan. När produkten väl har spridits i systemet hittar den området där syre tränger in och bildar en polymer för att täta hålet. Effektiv inom 1-24 timmar efter applicering, den unika tätningseffektiviteten hos denna marknadsledande vattenreningskemikalie har visat sig kunna förhindra blockeringar eller restriktioner i sårbara systemkomponenter som pumpar, luftintag och säkerhetsanordningar. Ett läckage kan snabbt och effektivt tätas utan att systemet behöver dräneras. En 10 liters produkt kan behandla upp till ett 2000 liters system med en dosering av 0,5%.

  • Kiselemulsion-baserad formel designad för att dra sig till sidorna av rör och täppa igen mikroskopiska, oåtkomliga läckor i VVS och lätta kommersiella system
  • Eliminerar behovet att helt dränera systemet
  • Bevisat effektivt inom 1-24 timmar efter applikation
  • Löser problem med tryckförluster snabbt och effektivt med ett minimalt ingripande
  • Säker för användning – orsakar inte blockeringar i rör eller sårbara komponenter för värmepannor som pumpar, luftventiler eller värmeväxlare
  • Tar sig snabbt genom systemet för att hitta områden där syre kommer in och täpper igen hålet
Tillämpning, montering och dosering

Den rekommenderade användningskoncentrationen av produkten är 0,5% vilket kommer behandla ett 2000 liter system. Fernox Leak Sealer F4 10L kan introduceras till systemet via en lämplig punkt, som en doseringsport. För att försäkra en snabb spridning, dränera en del av systemet för att introducera den nödvändiga mängden av Fernox Leak Sealer F4 10L. Produkten är effektiv inom 1-24 timmar efter applikation och behöver inte tas bort ur systemet efteråt.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Leak Sealer F4 10L levereras i 10-liters behållare.

Fernox Leak Sealer F4 ​​klassificeras som icke-farlig, men som med alla kemikalier, förvaras utom räckhåll för barn. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Fernox Leak Sealer F4 är en polymer-blandning.
Färg: Naturvit
Lukt: Svag
Form: Viskös vätska
pH (konc.): 5,0 – 7,0
pH (vid användning): 7,0 – 8,5
SG: 1,0 vid 20°C

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
62556
205 × 230 × 310 mm
5014551625563
310 x 230 x 205 mm

Country