Protector F1 10L

Produktkod: 62554

Protector F1 skyddar mot korrosion och kalkbildning i lätta kommersiella och VVS-värme- och kylsystem. Denna produkt tillhandahåller också en förträfflig pH-buffert för att säkerställa att systemets vatten hålls inom ett optimalt pH-intervall för att förhindra korrosion i system med olika metaller. Protector F1 är kompatibel med alla andra Fernox-produkter och är lämplig för användning med alla material och typer av metall som används i värme- och kylsystem, inklusive stål och aluminium. En 10 liters produkt kan behandla upp till ett 2000 liters system med en dosering av 0,5%. Produktens koncentrationsnivåer bör kontrolleras regelbundet och fyllas på, om nödvändigt, för maximalt skydd.

  • Skyddar mot korrosion och kalkbildning i lätta kommersiella och VVS-värme- och kylsystem som är tillverkade av olika metaller i syfte att förhindra haveri och tidiga fel på värmepannor
  • Kombinerar en formel med tre inhibitorer på ett unikt sätt: Organiskt, anodiskt och katodiskt skydd mot kalkbildning för maximal effektivitet
  • Förbättrad pH-buffring för att försäkra att vattnets pH nivå är stabil på en optimal nivå av 7 – 8,5
  • Högre startvärde på pH optimerar prestandan i stålkomponenter i systemet, som vanligtvis hittas i VVS system, medan det fortsätter att skydda aluminium
  • Den reducerar kostnaden för underhåll samt risken för ett oväntat driftstopp, bibehåller energisnålhet och ökar systemets livslängd
  • Hög prestanda, ogiftig och har låg påverkan på miljön med NSF CIAS och Belgaqua godkännande
Tillämpning, montering och dosering

Den rekommenderade användningskoncentrationen av produkten är 0,5% vilket kommer behandla ett 2000 liter system. Fernox Protector F1 10L kan introduceras till systemet via en lämplig punkt, som en doseringsport. För att säkerställa snabb spridning, töm systemet helt eller delvis och tillsätt Protector F1 10L under påfyllning. Vi rekommenderar att obehandlade system rengörs och spolas noggrant med Fernox Cleaner F3 10L innan de behandlas med Fernox Protector F1 10L, eftersom befintligt skräp kan skada installationen. Koncentrationen bör kontrolleras regelbundet med hjälp av Fernox Express Inhibitor Test och fyllas på, vid behov, för maximalt skydd.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Protector F1 10L levereras i 10-liters behållare.

Fernox Protector F1 10L ​klassificeras som icke-farlig, men som med alla kemikalier, bör förvaras utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Färg: Ljusgul
Lukt: Aromatisk (svag)
Form: Klar vätska
pH (konc): 8,3
pH (0,5% soln): 7,85 – 8,5
SG: 1,111 vid 20°C

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
62554
205 × 230 × 310 mm
5014551625549
310 x 230 x 205 mm

Country