Protector F1 500ml

Produktkod: 57789

Protector F1 är en marknadsledande hämmare som förhindrar korrosion och kalkbildning i centralvärmesystem. Denna högpresterande produkt erbjuder överlägset skydd genom att unikt kombinera tre hämmare bestående av organiska partiklar, vilka binder till metallen i värmesystemet för att skydda det mot skräp tillsammans med anodiska hämmare, vilka i sin tur reagerar med systemets metallyta för att skapa ett skyddande skikt, samt katodiska hämmare som kombineras med salter från hårt vatten för att bilda ett olösligt skikt. Fernox Protector F1 innehåller också förbättrad pH-buffert för att säkerställa att pH-nivån i systemets vatten inte sjunker under 6,5 eller över 8,5 – optimala pH-intervall för att förhindra korrosion och kalkavlagring. I linje med lokala bestämmelser och bästa praxis, och för långsiktigt skydd av systemet, koncentrationsnivåerna bör upprätthållas och kontrolleras som en årlig serviceåtgärd av värmepanna och system. Protector F1 är kompatibel med alla andra Fernox-produkter och är lämplig för användning med alla material och typer av metall som används i centralvärmesystem, inklusive aluminium

  • Skyddar mot korrosion och beläggning i centralvärmesystem som är tillverkade av olika metaller i syfte att förhindra haveri och tidiga fel på värmepannor
  • Vid användning i kombination med F3 rengöringsmedel kan gasbesparingar på upp till 15% göras varje gång du värmer ditt rum
  • Stoppar frekvent avluftning av radiatorer och förhindrar kalla fläckar
  • Minskar underhållskostnader, upprätthåller energieffektivitet och sparar på bränsleutgifter
  • Stöder garantikrav från tillverkare av värmepanna
  • Högpresterande, giftfri, miljövänlig – NSF CIAS, KIWA och Belgaqua-godkänd formulering
Tillämpning, montering och dosering

Fernox Protector F1 ger långsiktigt skydd för centralvärmesystem mot inre rostangrepp och kalkbildning. Den är lämplig för alla typer av värmepannor, radiatorer och rörsystem. Protector F1 är kompatibel med alla metaller och material som vanligtvis används i centralvärmesystem. Den är lämplig för användning med alla typer av vatten, inklusive mjukt vatten och avjoniserat vatten. En engångsdosering med denna produkt behandlar en större fastighet med ett värmesystem på 130 liter, upp till 16 radiatorer, eller 250 kvm golvvärme. För öppna ventilerade system tillsätt via matnings- och expansionskärl. För förseglade system tillsätt via en lämplig doseringspunkt (t.ex. en handdukstork eller ett inbyggt systemfilter). Alternativt kan ett lämpligt doseringskärl användas för att spruta in produkten i systemet. För indirekta cylindrar med enkel matning, måste t.ex. ‘Primatic’ eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas. Protector F1 har formulerats för att ha bäst i sin klass pH-buffringsförmåga, som håller vattensystemets pH-värde mellan 6,5-8.5, vilket ger optimalt skydd för blandade metallsystem. För efterlevnad av BS 7593:2019, ska nivåer för Protector F1 kontrolleras årligen. Produktens koncentration kan enkelt mätas på plats med hjälp av ett Fernox Protector Test Kit, eller genom att använda Fernox posttjänst för vattenkvalitet. BS 7593:2019 anger också att system efter 5 år antingen ska doseras på nytt, eller att ett laboratorietest utförs, till exempel genom Fernox vattenkvalitetstest.

“Om du skyddar ett centralvärmesystem med Fernox Protector F1, efter rengöring med Fernox Cleaner F3, kan du återställa och bibehålla systemets effektivitet, vilket resulterar i en gasbesparing på upp till 15% varje gång du värmer ditt rum. Denna besparing motsvarar 110 kg CO2e per normalbostad per år.” oberoende verifierat.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Protector F1 levereras i flaskor om 500 ml.

Fernox Protector F1 klassificeras som icke-farligt för människors hälsa, men som med alla kemikalier, håll det utom räckhåll för barn. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Protector F1 är en blandning av oorganiska och organiska korrosions- och kalkhämmare.
Form: Ljusgul vätska
Lukt: Lätt aromatisk
pH (konc.): 8,3
pH (vid användning): 7,8-8,5
SG: 1,14 at 20 °C

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
57789
52 × 88 × 182 mm
5014551577893
195 x 265 x 180 mm
05014551577930

Country