Protector F1 Express 400ml

Produktkod: 62447

Protector F1 är en marknadsledande hämmare som förhindrar korrosion och kalkbildning i centralvärmesystem. Denna högpresterande produkt erbjuder överlägset skydd genom att unikt kombinera tre hämmare bestående av organiska partiklar, vilka binder till metallen i värmesystemet för att skydda det mot skräp tillsammans med anodiska hämmare, vilka i sin tur reagerar med systemets metallyta för att skapa ett skyddande skikt, samt katodiska hämmare som kombineras med salter från hårt vatten för att bilda ett olösligt skikt. Fernox Protector F1 innehåller också förbättrad pH-buffert för att säkerställa att pH-nivån i systemets vatten inte sjunker under 6,5 eller över 8,5 – optimala pH-intervall för att förhindra korrosion och kalkavlagring. I linje med lokala bestämmelser och bästa praxis, och för långsiktigt skydd av systemet, koncentrationsnivåerna bör upprätthållas och kontrolleras som en årlig serviceåtgärd av värmepanna och system. Protector F1 är kompatibel med alla andra Fernox-produkter och är lämplig för användning med alla material och typer av metall som används i centralvärmesystem, inklusive aluminium. Fernox Express-serien använder Barrier Pressure Pack-teknik och tryckluft för att sprida produkten, vilket gör hela sortimentet icke-brandfarligt. Drivmedlet (tryckluft) blandas inte med den aktiva produkten så det finns ingen risk för luft tränger in i systemet, vilket annars skulle kunna påskynda framtida risk för korrosion.

  • Skyddar mot korrosion och beläggning i centralvärmesystem som är tillverkade av olika metaller i syfte att förhindra haveri och tidiga fel på värmepannor
  • Snabbt och bekvämt – doseras på 30 sekunder via radiator, påfyllningsslinga eller Fernox TF1-systemfilter – systemet behöver inte tömmas
  • Vid användning i kombination med F3 rengöringsmedel kan gasbesparingar på upp till 15% göras varje gång du värmer ditt rum
  • Stöder garantikrav från tillverkare av värmepanna
  • Behandlar upp till 130 liter av systemvatten (16 radiatorer) och motsvarande 250 m2 golvvärmesystem.
  • Högpresterande, giftfri, miljövänlig – NSF CIAS, KIWA och Belgaqua-godkänd formulering
Tillämpning, montering och dosering

En engångsdosering med denna produkt behandlar en större fastighet med ett värmesystem på 130 liter, upp till 16 radiatorer, eller 250 kvm golvvärme och kan tillsättas direkt i en luftventil för radiator, påfyllningsslinga eller via ett TF1-filter med lämplig adapter som medföljer produkten. Det tar mindre än 30 sekunder att dosera systemet med Fernox Express utan att behöva tömma hela systemet, vilket sparar tid på plats. Vid dosering via ett TF1 Filter, ska filtret tömmas på uppsamlade föroreningar före behandling med produkten. För indirekta cylindrar med enkel matning, måste t.ex. ‘Primatic’ eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas. Vi rekommenderar att obehandlade eller igenslammade system rengörs och spolas ordentligt, i enlighet med lokala föreskrifter och lagstiftning inklusive BS 7593:2019 och Benchmark, med Fernox Cleaner F3 Express, innan behandling med Fernox Protector F1 Express, eftersom befintligt skräp kan skada installationen.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Protector F1 Express levereras i 400 ml trycksatta burkar.

Fernox Protector F1 klassificeras som icke-farligt för människors hälsa, men som med alla kemikalier, håll det utom räckhåll för barn. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Fernox Protector+ Filter Fluid är en blandning av korrosionsskydd och hämmare samt dispergeringsmedel.
Form: Ljusgul vätska
Lukt: Lätt aromatisk
pH (konc.): 8,3
pH (vid användning): 7,8-8,5
SG: 1,14 at 20 °C

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
62447
5014551624474
x x mm
050145510019236

Country