Protector+ Filter Fluid F9 10L

Produktkod: 62557

Protector+ Filter Fluid F9 är en förbättrad hämmare som inkorporerar dispergeringsmedelsteknologi som erbjuder utomstående hämning mot korrosion och kalkbildning samt pH-kontroll, i kommersiella VVS och lätta kommersiella värme- och kylsystem. Utformad för användning med ett av Fernox kommersiella inline-systemfilter, eller andra liknande filter, denna unika hämmare innehåller ett aktivt dispergeringsmedel som hjälper till att säkert samla upp korrosionsskräp, kalk och andra ämnen som kan kontaminera systemet beläggning via ett filter. Den innovativa formuleringen förlänger systemets livslängd och bibehåller en optimal effekt. Protector+ Filter Fluid F9 är kompatibel med alla andra Fernox-produkter och är lämplig för användning med alla material och typer av metall som används i värme- och kylsystem, inklusive stål och aluminium. En 10 liters produkt kan behandla upp till ett 2000 liters system med en dosering av 0,5%.

  • Unik hämmare och dispergeringsmedel-packe som är utformat för att lyfta och leverera cirkulerande skräp inom systemet till ett inline-filter för säker insamling och borttagning
  • Måste endast användas tillsammans med ett systemfilter
  • Ger premiumskydd mot korrosion och kalkbildning i VVS värme- och kylsystem av blandade metaller, inkluderat stål och aluminium
  • Designat för att lämnas i systemet permanent för att hjälpa systemet drivas effektivt genom att främja renare rör och behålla optimal flödeshastighet. Reducerar risken för ett oväntat driftstopp
  • Förbättrad pH-buffring för att försäkra att vattnets pH nivå är stabil med en optimal nivå av 7 – 8,5
  • Hög prestanda, ogiftig och har låg påverkan på miljön med NSF CIAS och Belgaqua godkännande
Tillämpning, montering och dosering

Denna produkt bör endast användas på ett system med ett inline-filter, så som ett Fernox TF1 Omega+ eller ett Fernox TF1 Delta. Den rekommenderade användningskoncentrationen av produkten är 0,5% och behandlar ett 2000 liter system. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L kan introduceras till systemet via en lämplig punkt, som en doseringsport. För att säkerställa snabb spridning, töm systemet helt eller delvis och tillsätt Protector+ Filter Fluid F9 10L under påfyllning. Vi rekommenderar att obehandlade system rengörs och spolas noggrant med Fernox Cleaner F3 10L innan de behandlas med Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L, eftersom befintligt skräp kan skada installationen. Koncentrationen bör kontrolleras regelbundet med hjälp av Fernox Express Inhibitor Test och fyllas på, vid behov, för maximalt skydd.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L levereras i 10-liters behållare.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L ​klassificeras som icke-farlig, men som med alla kemikalier, bör förvaras utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Färg: Ljusgul
Lukt: Aromatisk (svag)
Form: Klar vätska
pH (konc): 8,3
pH (0,5% soln): 7,85 – 8,5
SG: 1,112 vid 20°C

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
62557
205 × 230 × 310 mm
5014551625570
310 x 230 x 205 mm

Country