Protector+ Filter Fluid F9 500ml

Produktkod: 62236

Utformad för användning med Fernox TF1 inline-systemfilter, eller andra liknande filter, denna unika hämmare innehåller ett aktivt dispergeringsmedel som bevisats kunna uppsamla korrosion, skräp och beläggning via ett filter. Denna hämmare förbättrar prestandan hos ett systemfilter och erbjuder samtidigt fullt skydd mot korrosion och kalkbildning. Denna innovativa, beprövade formulering förlänger också systemets livslängd och upprätthåller optimal effektivitet, samtidigt som det är en miljövänlig formulering. Koncentrationsnivåerna bör kontrolleras som en del av det årliga underhållet.

  • Unik hämmare med dispergeringsmedel som är utformat för att lyfta och leverera cirkulerande skräp i systemet till ett systemfilter för säker insamling och borttagning
  • Ska endast användas tillsammans med ett systemfilter – ger ett förstklassigt skydd mot korrosion och beläggning i värme- och kylsystem bestående av blandad metall, inklusive aluminium
  • Utformad för att lämnas kvar permanent i systemet. Behandlar upp till 130 liter av systemvatten (16 radiatorer) och motsvarande 250 m2 golvvärmesystem.
  • Förhindrar kalk- och korrosionsbildning
  • Innovativ formulering som är bäst i sin klass – optimerar effektiviteten och förlänger systemets livslängd
  • Mycket effektiv, miljövänlig formulering. NSF CIAS och Belgaqua-godkänd
Tillämpning, montering och dosering

Rekommenderad koncentration ”vid användning” av Protector+ Filter Fluid F9 är 0,385 %. En engångsdosering behandlar en större fastighet med ett värmesystem på 130 liter, upp till 16 radiatorer, eller 250 kvm golvvärme. För öppna ventilerade system tillsätt via matnings- och expansionskärl. För förseglade system tillsätt via en lämplig doseringspunkt (t.ex. en handdukstork eller ett inbyggt systemfilter). Alternativt kan ett lämpligt doseringskärl användas för att spruta in produkten i systemet. För indirekta cylindrar med enkel matning, måste t.ex. ‘Primatic’ eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas. Vi rekommenderar att obehandlade eller igenslammade system rengörs och spolas ordentligt, i enlighet med BS 7593:2019 och Benchmark, med Fernox Cleaner F3/F8, innan behandling med Fernox Protector+ Filter Fluid F9, eftersom befintligt skräp kan skada installationen.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 måste användas med filtersortimentet Fernox TF1 eller andra inbyggda systemfilter. Användning i system med mikroledningar rekommenderas inte. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 är en förbättrad korrosionshämmare som kombinerar korrosionshämmande med spridningsegenskaper. Den är specifikt formulerad för att förhindra sedimentering och aggregering av korrosionsavlagringar och föroreningar i centralvärmesystem, för att leverera skräp direkt till ett inbyggt filter (till exempel ett från Fernox TF1-filtersortiment) för snabb borttagning och inneslutning. Denna funktion gör det möjligt för system att fungera mer effektivt genom att minimera sedimentering av skräp i områden med lågt flöde, som radiatorer, som orsakar kalla fläckar och underlättar ytterligare korrosion under skräpbeläggning.

Protector+ Filter Fluid F9 ger långsiktigt skydd av centralvärmesystem mot inre korrosion och kalkbildning. Den är lämplig för alla typer av värmepannor, radiatorer och rörsystem. Protector+ Filter Fluid F9 är kompatibel med alla metaller och material som ofta används i centralvärmesystem. Den är lämplig för användning med alla typer av vatten, inklusive mjukt vatten och avjoniserat vatten.

Protector+ Filter Fluid F9 har formulerats för att tillhandahålla bästa pH-buffringsförmåga, vilket håller systemvattnets pH-värden mellan 6,5-8,5, för optimalt skydd av blandade metallsystem. För att uppfylla kraven enligt BS 7593:2019 bör nivåerna av Protector+ Filter Fluid F9 kontrolleras årligen. Produktens koncentration kan enkelt mätas på plats med hjälp av ett Fernox Protector Test Kit, eller genom att använda Fernox posttjänst för vattenkvalitet. BS 7593:2019 anger också att system efter 5 år antingen ska doseras på nytt, eller att ett laboratorietest utförs, till exempel genom Fernox vattenkvalitetstest.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 levereras i flaskor om 500 ml.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 klassificeras som icke-farligt för människors hälsa, men som med alla kemikalier, håll det utom räckhåll för barn. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Fysiska Specifikation / Egenskaper

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express är en blandning av korrosionsskydd och hämmare samt dispergeringsmedel.
Form: Gul vätska
Lukt: Lätt aromatisk
pH (konc.): 8,4
pH (vid användning): 7,8-8,5
SG: 1,17 vid 20°C

Volym / mått
Filters Sort results
Reset Apply
Produktkod
Enskilda enhetsmått(Höjd x Bredd x Djup)
Enskild enhet streckkod
Yttre kartongmått(Höjd x Bredd x Djup)
Yttre kartong streckkod (ITF)
62236
52 × 88 × 182 mm
5014551622364
195 x 265 x 180 mm
05014551001275

Country