Chemical

Cleaner F3 10L

En universal rengörare som är designat för användning i lätta kommersiella och VVS-värme- och kylsystem, Cleaner F3 kan användas för rengöring av nya system innan

View Product »

Leak Sealer F4 10L

Leak Sealer F4 är en intern läckagetätning som utvecklats för att användas i VVS och lätta kommersiella värme-och-kylningssystem för tätning av små, svåråtkomliga läckor som

View Product »

Protector F1 10L

Protector F1 skyddar mot korrosion och kalkbildning i lätta kommersiella och VVS-värme- och kylsystem. Denna produkt tillhandahåller också en förträfflig pH-buffert för att säkerställa att

View Product »

Protector+ Filter Fluid F9 10L

Protector+ Filter Fluid F9 är en förbättrad hämmare som inkorporerar dispergeringsmedelsteknologi som erbjuder utomstående hämning mot korrosion och kalkbildning samt pH-kontroll, i kommersiella VVS och

View Product »

Biocide F7 200ml

Biocid F7 förhindrar bakteriell kontamination och svamptillväxt i golvvärmesystem, lågtemperaturvärmesystem och kylda system. Biocid F7 ska användas tillsammans med Fernox Protector F1 eller Alphi-11 Antifreeze

View Product »

Cleaner F3 500ml

F3 rengöringsmedel är ett effektivt, universellt pH-neutralt, skumfritt flytande rengöringsmedel, som avlägsnar slam, beläggning och skräp från befintliga centralvärmesystem för att återställa värmeeffektivitet och åtgärdar

View Product »

Cleaner F3 Express 400ml

F3 rengöringsmedel är ett effektivt, universellt pH-neutralt, skumfritt rengöringsmedel, som avlägsnar slam, beläggning och skräp från befintliga centralvärmesystem för att återställa värmeeffektivitet och åtgärdar oljud

View Product »

DS40 Descaler & Cleaner 2kg

DS40 Avkalkningsmedel och rengöringsmedel är ett snabbverkande citronsyrabaserat rengöringsmedel som är utformat för att avlägsna kalk, magnetit eller svart slam och andra systemföroreningar. Perfekt för

View Product »

Heat Pump HP-15 20 litre

En giftfri, hämmande värmeöverföringsvätska som är färdig att användas för luft- och markvärmepumpar. Denna produkt är utformad att skydda mot korrosion, kalk och bakteriell kontaminering,

View Product »

Heat Pump HP-15c 25 Litre

En giftfri, koncentrerad värmeöverföringsvätska för luft- och markvärmepumpar. Denna produkt är utformad för att skydda mot korrosion, kalk och bakteriell kontaminering, samt frostskydd från -14

View Product »

HVAC Cleaner F3 10 litre

En universalrengöringsmedel med flera användningsområden, F3 VVS-rengöring kan användas före driftsättning av nya installationer och avlägsna slam och beläggningar från befintliga system, vilket annars kan

View Product »

Leak Sealer F4 500ml

Leak Sealer F4 är en intern läckagetätning som utvecklats för att användas i hela centralvärmesystem för tätning av små, svåråtkomliga läckor som kan orsaka tryckförlust

View Product »

Protector F1 500ml

Protector F1 är en marknadsledande hämmare som förhindrar korrosion och kalkbildning i centralvärmesystem. Denna högpresterande produkt erbjuder överlägset skydd genom att unikt kombinera tre hämmare

View Product »

Protector F1 Express 400ml

Protector F1 är en marknadsledande hämmare som förhindrar korrosion och kalkbildning i centralvärmesystem. Denna högpresterande produkt erbjuder överlägset skydd genom att unikt kombinera tre hämmare

View Product »

Country